Při prohlížení YouTube videa se pomocí čísel rychle přesunete dále nebo zpět. Stisknete-li nulu, vrátíte se