Vyťukali jste špatné číslo na kalkulačce? Přejetím prstu doleva či doprava umažete poslední číslici.