Mnemotechnická pomůcka pro zapamatování římských číslic: „Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města.“ (I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000)