Jak zatlouct hřebík do zdi a nepřijít k úrazu? Použijte kolíček na prádlo